Products arrow Double Ferrule Fittings  
 
   
  45 DEG. MALE ELBOW  
   
  INCH OD Tubes x Male NPT Threads  
45 Deg Male Elbow

45 Deg Male Elbow

T Tube
OD
P NPT
Male
A B C D E
min.
F
A/F
G
A/F
Hx Hy Fluid Controls
Part No.
1/4
1/4
1/8
1/4
24.6
24.6
9.6
14.3
17.8
17.8
15.3
15.3
4.8
4.8
14
14
14
14
17.3
17.3
16.5
21.0
4-2 SEM/45-N
4 SEM/45-N
3/8
3/8
3/8
1/8
1/4
3/8
27.0
27.0 29.8
9.6
14.3
14.3
17.7
17.7
17.7
15.3
15.3
15.3
4.8
4.8
4.8
14
14
19
14
14
14
19.6
19.6
22.4
18.8
23.4
26.2
6-2 SEM/45-N
6-4 SEM/45-N
6 SEM/45-N
1/2
1/2
3/8
1/2
32.0
32.0
9.6
14.3
14.3
19.1
21.8
21.8
22.9
22.9
9.6
10.4
22
22
21.8
21.8
24.1
29.0
8-6 SEM/45-N
8 SEM/45-N
3/4 3/4 34.0 19.1 21.8 24.4 15.8 27 28.5 23.9 31.8 12 SEM/45-N
1 1 40.4 23.8 26.4 31.2 22.3 35 38 26.2 37.8 16 SEM/45-N